Przyroda

QUIZ: Czy wiesz wszystko o ludzkich zmysłach?

Czy znasz wszystkie tajemnice naszych zmysłów? Sprawdź w tym quizie, ile wiesz na temat wzroku, smaku, dotyku, słuchu i węchu!

 • 661 graczy

Pytanie 1/10

Ile zmysłów posiada człowiek?

 • 4
 • 5
 • 6

Pytanie 2/10

Który narząd odpowiada za utrzymywanie równowagi?

 • oko
 • język
 • ucho

Pytanie 3/10

Jaki smak wyczuwamy na końcu języka?

 • gorzki
 • słodki
 • kwaśny

Pytanie 4/10

Gdzie na skórze znajduje się najwięcej receptorów odpowiadających za zmysł dotyku?

 • na opuszkach palców
 • na plecach
 • na ramionach

Pytanie 5/10

Za pomocą czego w oku rozpoznajemy barwy?

 • pręcików
 • czopków
 • obu

Pytanie 6/10

Jak inaczej określa się "ślepotę barw"?

 • daltonizm
 • astygmatyzm
 • zaćma

Pytanie 7/10

W czym mierzy się natężenie dźwięku?

 • w sekundach
 • w hercach
 • w decybelach

Pytanie 8/10

Który zmysł nie zalicza się do zmysłów chemicznych?

 • węch
 • smak
 • wzrok

Pytanie 9/10

Czego nie wykrywa ludzki słuch?

 • drgań powietrza
 • ultradźwięków
 • częstotliwości fali

Pytanie 10/10

Który dźwięk nie przekracza progu bólu - ciśnienia akustycznego, przy którym jest odczuwany ból ucha?

 • piła łańcuchowa
 • motocykl bez tłumika
 • start myśliwca

Quiz o ludzkich zmysłach

Zmysły są bardzo ważnym narzędziem naszego organizmu – są „oknem” człowieka na świat. Wzrok, słuch, węch, smak i dotyk dostarczają precyzyjnego obrazu ludzkiego otoczenia. Dzięki nim jesteśmy w stanie swobodnie funkcjonować i poznawać świat.

Który zmysł jest najważniejszy?

Zdecydowanie najważniejszymi organami zmysłów są nasze oczy, za pomocą wzroku odbieramy bowiem nawet do 80% wszystkich wrażeń. A jeśli inne zmysły, takie jak smak czy zapach, przestają działać, to oczy najlepiej chronią nas przed niebezpieczeństwem.

Nieoceniona jest także rola uszu – narządu słuchu. Dzięki nim możemy odbierać komunikaty z otoczenia i reagować na nie. Zmysł smaku pozwala nam czerpać radość z ulubionego jedzenia, dotyk zaś pozwala na wykonywanie podstawowych czynności i poczucie kontaktu z rzeczywistością.

Skóra, największy pod względem powierzchni organ zmysłu ciała, jest interfejsem pomiędzy organizmem a jego otoczeniem. Nos odpowiada za węch, który jest ważnym narzędziem identyfikowania stanu otoczenia.

Czy mamy więcej niż pięć zmysłów?

Pięć zmysłów – wzrok, smak, dotyk, słuch i węch – zbierają informacje o naszym otoczeniu, które są interpretowane przez mózg. Taka reakcja jest ważna dla przetrwania w naszym środowisku.

Wraz z rozwojem nauki pojawiają się kolejne odkrycia, sugerujące, że mamy więcej niż pięć zmysłów. Większość ludzi traktuje wzrok, dotyk, węch, smak i słuch za coś oczywistego. Ostatnie odkrycia sugerują, że możemy mieć zdolności, których nigdy nie podejrzewaliśmy. Postęp w tych badaniach może się okazać fascynujący.