Geografia

QUIZ: Czy te kraje ze sobą graniczą?

Znasz się na mapie? Czy wiesz, które kraje ze sobą graniczą? Spróbuj swoich sił w tym quizie!

 • 642 graczy

Pytanie 1/10

Węgry nie graniczą z:

 • Serbią
 • Słowenią
 • Bułgarią

Pytanie 2/10

Granicę lądową Portugalia dzieli tylko z jednym krajem. Którym?

 • z Francją
 • z Hiszpanią
 • z Andorą

Pytanie 3/10

Jednym z sąsiadów Armenii jest:

 • Syria
 • Irak
 • Iran

Pytanie 4/10

Z którym z tych państw nie graniczy Finlandia?

 • z Estonią
 • ze Szwecją
 • z Norwegią

Pytanie 5/10

Obwód kaliningradzki graniczy z...

 • Łotwą i Polską
 • Litwą i Polską
 • Białorusią i Polską

Pytanie 6/10

Od 1 lipca 2000r. nad cieśninę Sund na morzu bałtyckim przebiega most, łączący Danię i...

 • Holandię
 • Norwegię
 • Szwecję

Pytanie 7/10

Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się dwa państwa-enklawy - Watykan i...

 • San Salvador
 • San Antonio
 • San Marino

Pytanie 8/10

Które europejskie kraje graniczą z Turcją?

 • Bułgaria i Grecja
 • Grecja i Rumunia
 • Bułgaria i Albania

Pytanie 9/10

Liechtenstein to niewielkie księstwo leżące pomiędzy Szwajcarią i...

 • Francją
 • Austrią
 • Niemcami

Pytanie 10/10

Granicę lądową Kanada dzieli...

 • wyłącznie z USA
 • z USA i Rosją
 • z USA i Danią (Grenlandia)

Quiz o granicach państw

Żyjemy w czasach i okolicznościach, w których wydawać by się mogło, że granice między poszczególnymi państwami są reliktem przeszłości. Organizacje międzynarodowe takie jak Unia Europejska opierają się w końcu na współpracy między poszczególnymi państwami na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej a nawet społecznej.

Zachowanie suwerenności jest jednak dla większości państw wartością nadrzędną, stąd też granice, które odgradzają od siebie poszczególne kraje, nawet te blisko ze sobą współpracujące. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie czym taka granica jest.

Czym jest granica państwa?

Granicą państwową określa się pionową, przechodzącą przez linię graniczną powierzchnię. Ma ona za zadanie oddzielić od siebie terytorium jednego państwa od innych. Granica dotyczy także podziemia oraz obszaru powietrznego.

Z logistycznych przesłanek bardzo często do określenia granic wykorzystywano charakterystyczne geograficzne elementy, jak rzeki bądź pasma górskie. Granice państwa oznaczone są zawsze specjalnymi znakami.

Wyróżnić można wiele czynników, na podstawie których granice państwowe zostały utworzone – mogą to być na przykład przesłanki historyczne (gdy dane tereny należały do konkretnego państwa w przeszłości) bądź etniczne (gdy na danym terytorium dominuje konkretna narodowość). Nie tylko państwa oddzielone są zwykle granicami – rozdzielają one również miasta, województwa czy regiony.