Wiedza ogólna

QUIZ: Czy pamiętasz symbole pierwiastków chemicznych?

Sprawdź, co zostało w Twojej pamięci po lekcjach chemii!

 • 1 950 graczy

Pytanie 1/10

Głównym składnikiem powietrza jest azot. Jego symbolem chemicznym jest:

 • N
 • O
 • S

Pytanie 2/10

Żelazo, jeden z istotniejszych pierwiastków w naszym organizmie, oznaczamy symbolem:

 • Me
 • Fe
 • Ha

Pytanie 3/10

Hg - co to za pierwiastek?

 • Fosfor
 • Rtęć
 • Hugonid

Pytanie 4/10

Sól kuchenna to inaczej chlorek sodu, jego symbol to:

 • LiCl
 • KCl
 • NaCl

Pytanie 5/10

K - tą literą oznaczamy:

 • krzem
 • potas
 • chrom

Pytanie 6/10

Pb - symbol widoczny na każdej stacji benzynowej - oznacza:

 • ołów
 • potas
 • wodór

Pytanie 7/10

Al to symbol chemiczny:

 • glinu
 • azotu
 • złota

Pytanie 8/10

Węgiel - nazywany czarnym złotem - w chemii oznaczany jest za pomocą litery:

 • C
 • H
 • P

Pytanie 9/10

Przez Sn oznaczamy cynę, cynk natomiast ma symbol chemiczny:

 • Sk
 • Si
 • Zn

Pytanie 10/10

Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu:

 • Mi
 • Cu
 • M

Quiz z pierwiastków chemicznych

Jednym z najbardziej podstawowych pojęć z zakresu chemii jest pierwiastek chemiczny. Określenie to oznaczać może przy tym dwie rzeczy – pierwszą z nich jest zbiór wszystkich atomów, które posiadają taką samą liczbę protonów w jądrze, zaś drugą – chemiczną substancję składającą się wyłącznie z takich atomów, które posiadają jednakową liczbę protonów w jądrze.

Jeśli występują odpowiednie ku temu warunki, poszczególne pierwiastki chemiczne mogą się ze sobą łączyć, tworząc tym samym związki chemiczne. Jednym z takich związków chemicznych jest na przykład powstała z połączenia wodoru i tlenu woda o wzorze chemicznym H2O.

Tablica Mendelejewa i układ okresowy pierwiastków

Pierwiastki chemiczne zestawione są w postaci tabeli zwanej tablicą Mendelejewa bądź układem okresowym pierwiastków. Uporządkowane są one zgodnie z ich rosnącą liczbą atomową. Pierwiastki w układzie okresowym zgrupowane są ponadto według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości.

Każdy z pierwiastków ma swój symbol chemiczny. Jest to jedno-, dwu- bądź trzyliterowy skrót. Jedno- i dwuliterowe to symbole oficjalne, trzyliterowe – tymczasowe. Zwykle biorą się one od pierwszych liter nazwy danego pierwiastka. Pierwsza litera jest duża, kolejne – małe.