Przyroda

QUIZ: Co wiesz na temat zmysłów człowieka?

Sprawdź, ile wiesz o powszechnie znanych zmysłach człowieka!

 • 831 graczy

Pytanie 1/10

Który ze zmysłów formuje się jako pierwszy?

 • słuch
 • węch
 • dotyk

Pytanie 2/10

Za jaką część informacji przyswajanych przez mózg odpowiedzialny jest wzrok?

 • 80%
 • 50%
 • 30%

Pytanie 3/10

Jakie bodźce pozostają w naszej pamięci najdłużej?

 • słuchowe
 • zapachowe
 • dotykowe

Pytanie 4/10

Przenikanie się i wzajemne oddziaływanie zmysłów to:

 • synergia
 • apoteoza
 • synestezja

Pytanie 5/10

Stan, w którym do człowieka nie docierają bodźce to:

 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • deprywacja sensoryczna
 • konwergencja

Pytanie 6/10

Który zmysł jest bardziej wyczulony w ciąży?

 • słuch
 • dotyk
 • węch

Pytanie 7/10

Czego receptorem jest tak zwane ciało blaszkowate?

 • węchu
 • dotyku
 • smaku

Pytanie 8/10

Ile kubków smakowych ma człowiek?

 • ok. 5 tysięcy
 • ok. 10 tysięcy
 • ok. 15 tysięcy

Pytanie 9/10

Ageuzja to inaczej...

 • brak węchu
 • brak smaku
 • brak słuchu

Pytanie 10/10

Ile zapachów jest w stanie rozróżnić człowiek?

 • ok. 5 tys.
 • ok. 50 tys.
 • ok. 500 tys.