Przyroda

QUIZ: Co wiesz na temat mrówek?

Mówi się, że mrówki to najbardziej pracowite stworzenia na świecie. Ile o nich wiesz? Sprawdź!

 • 252 graczy

Pytanie 1/10

Liczbę gatunków mrówek szacuje się na:

 • ok. 12 tysięcy
 • ok. 15 tysięcy
 • ok. 20 tysięcy

Pytanie 2/10

Po zapłodnieniu królowej, samce mrówek...

 • giną
 • pilnują złożonych przez nią jaj
 • wracają budować mrowisko

Pytanie 3/10

Na pożywienie mrówek składa się pokarm...

 • roślinny
 • zwierzęcy
 • zarówno roślinny, jak i zwierzęcy

Pytanie 4/10

Larwy mrówek mają postać:

 • beznogich czerwi pokrytych drobnymi włoskami
 • taką, jak mrówki dorosłej, tylko że mniejszą
 • zbliżoną wyglądem do mszycy

Pytanie 5/10

Większość mieszkańców mrowiska stanowią robotnice. Ich liczba może dochodzić do:

 • kilkunastu tysięcy
 • stu tysięcy
 • kilkuset tysięcy

Pytanie 6/10

Mrowisko żyjącej głównie w lasach mrówki rudnicy umiejscowione jest:

 • wyłącznie pod ziemią
 • wyłącznie nad ziemią
 • częściowo pod ziemią i częściowo nad nią

Pytanie 7/10

Pleometroza to zjawisko polegające na tym, że:

 • dwie lub więcej królowych zakłada kooperatywnie nową kolonię
 • jedna robotnica w ciągu swojego życia służy kilku władającym po sobie królowym
 • królowe walczą między sobą o władzę nad mrowiskiem

Pytanie 8/10

Kastę robotnic w mrowisku stanowią:

 • najsilniejsze jednostki z każdej rodziny
 • samice o niedorozwiniętych narządach rozrodczych
 • wyłącznie samce

Pytanie 9/10

Część narządu gębowego mrówki, służąca do chwytania, rozrywania i rozdrabniania pokarmu lub jako narząd chwytny do transportu obiektów to:

 • szczypczyki
 • żuwaczki
 • sekatorki

Pytanie 10/10

Czym są myrmekofile (z greki: mýrmēx – mrówka, philéō – lubię)?

 • to zwierzęta, które stale lub przejściowo żyją w mrowiskach, np. korzystając z pokarmu mrówek
 • to mrówkojady (zwierzęta żywiące się mrówkami)
 • to owady, które często pomagają mrówkom w budowie mrowiska czy w poszukiwaniu jedzenia