Przyroda

QUIZ: Bydło domowe – ile o nim wiesz?

Bydło domowe towarzyszy ludziom od tysięcy lat, dostarczając cennego pożywienia, skór czy jako siła pociągowa. Sprawdź swoją wiedzę na ten temat w naszym quizie!

 • 489 graczy

Pytanie 1/10

Każdy człowiek ma indywidualne, unikalne dla siebie odciski palców. U bydła unikalny jest:

 • kształt racicy
 • odcisk nozdrza
 • odcisk ucha

Pytanie 2/10

Pogłowie bydła w Polsce od 1990 roku:

 • zmniejszyło się blisko 2-krotnie
 • pozostało na podobnym poziomie
 • wzrosło ponad 2-krotnie

Pytanie 3/10

Popularna wśród hodowców rasa Limousine to francuska rasa bydła:

 • mięsnego
 • mlecznego

Pytanie 4/10

Określenie "wół" dotyczy:

 • samca bydła wykorzystywanego jako siła pociągowa
 • wykastrowanego samca bydła domowego wykorzystywanego jako siła pociągowa lub do opasania
 • każdego samca bydła domowego

Pytanie 5/10

Bydło domowe to podgatunek:

 • żubra europejskiego
 • jaka zwyczajnego
 • tura europejskiego

Pytanie 6/10

Na całym świecie najwięcej sztuk bydła na kilometr kwadratowy przypada na terytorium:

 • Indii
 • Teksasu
 • północnej części Francji

Pytanie 7/10

"Jałówką" nazywa się:

 • młodą samicę, do pierwszego ocielenia
 • samicę po sterylizacji
 • samicę dającą niewielkie ilości mleka

Pytanie 8/10

Bydło rasy Highland (Szkocka rasa wyżynna) odznacza się m.in. charakterystycznym wyglądem. Osobniki tej rasy:

 • mają śmietankową maść i wyraźną muskulaturę
 • są pozbawione sierści
 • mają długie rogi i kudłatą sierść

Pytanie 9/10

Simental to rasa bydła typu mięsno-mlecznego wyhodowana w średniowieczu - obecnie jest to druga najliczniejsza i najpopularniejsza rasa bydła na świecie. Pochodzi z obszaru:

 • Szkocji
 • Szwajcarii
 • Francji

Pytanie 10/10

Które z poniższych nie jest prawdą dot. statusu krów w Indiach?

 • hinduiści czczą krowy i nie wolno ich dotykać
 • hinduiści starają się łagodnie traktować krowy i ściśle powstrzymują się od jedzenia ich mięsa
 • w świeckiej konstytucji Indii znajdują zapisy zobowiązujące władze do ochrony krów