Wiedza ogólna

QUIZ: Błędy ortograficzne i językowe w języku polskim

Język polski należy do najtrudniejszych języków na świecie. Czy nie dasz się zaskoczyć przez te popularne błędy ortograficzne i językowe? Sprawdź!

 • 2 708 graczy

Pytanie 1/10

Który z poniższych przymiotników jest poprawny?

 • grekokatolicki
 • greckokatolicki

Pytanie 2/10

Inaczej "władać":

 • żądzić
 • rządzić

Pytanie 3/10

Które z poniższych jest niepoprawne?

 • menedżer
 • menager
 • manager

Pytanie 4/10

Wojownicy, sportowcy, zawodnicy - jeśli wygrają, powiemy o nich, że są (przymiotnik):

 • zwycięscy
 • zwycięzcy

Pytanie 5/10

Przedstawiając odważną tezę, powiemy:

 • śmiem powiedzieć
 • śmię powiedzieć

Pytanie 6/10

Kobiety narodowości francuskiej to:

 • Francuzki
 • Francuski

Pytanie 7/10

Ptak wodny i jeden z najcięższych ptaków latających, którego często możemy spotkać w Polsce to:

 • łabądź
 • łabędź

Pytanie 8/10

Które z poniższych jest poprawne?

 • można by
 • możnaby
 • obie formy są poprawne

Pytanie 9/10

Spacer trwający 90 minut to spacer:

 • półtoragodzinny
 • półtora-godzinny

Pytanie 10/10

Czy określenie "większa połowa" jest poprawne?

 • tak
 • nie

Quiz o ortografii i błędach językowych

Język polski powszechnie uważany jest za jeden z najtrudniejszych języków świata. Nawet osoby, które znają ten język jako swój ojczysty, popełniają błędy. To normalne, nikt nie jest alfą i omegą. Od nikogo nie wymagamy, by cały czas posługiwał się językiem w sposób wzorcowy. Ostatnie badania pokazują, że jest kilka wyrażeń, w których błędy zdarzają się najczęściej.

Najczęściej powtarzane błędy w języku polskim

Raport pokazuje, że wielu Polaków ma problem z wyrażeniami „na pewno” i „naprawdę”. Problem zaczyna się w miejscu, w którym należy napisać spację. Wiele osób ma także problem z czasownikiem „wziąć”. Z jakiegoś powodu, wkrada się do niego literka „ś”, tworząc niezgrabne „wziąść”. Błąd ten jest częściej spotykany w mowie, niż w piśmie, jednak nadal zdarza się stosunkowo często.

Inne zwroty, w których zdarzają się błędy to m. in „nie wiem” pisane jako „niewiem”, „w ogóle” zapisywane jako „wogóle” lub jeszcze lepiej; „wogule”. To tylko kilka z licznych przykładów niedopatrzeń rodaków w sferze języka. Te są jednak spotykane najczęściej.

Błędy ortograficzne i stylistyczne to dzisiaj prawdziwa plaga. Przyjaźń z ortografią bywa trudna. Warto jednak dbać o to, by posługiwać się językiem w sposób prawidłowy. Z pewnością pomoże w tym czytanie książek jako sposób obcowania z językiem. Im więcej widzimy dane słowa, tym mniejsza szansa, że popełnimy błąd.