Wiedza ogólna

QUIZ: Błędy ortograficzne i językowe w języku polskim

Język polski należy do najtrudniejszych języków na świecie. Czy nie dasz się zaskoczyć przez te popularne błędy ortograficzne i językowe? Sprawdź!

 • 2 550 graczy

Pytanie 1/10

Który z poniższych przymiotników jest poprawny?

 • grekokatolicki
 • greckokatolicki

Pytanie 2/10

Inaczej "władać":

 • żądzić
 • rządzić

Pytanie 3/10

Które z poniższych jest niepoprawne?

 • menedżer
 • menager
 • manager

Pytanie 4/10

Wojownicy, sportowcy, zawodnicy - jeśli wygrają, powiemy o nich, że są (przymiotnik):

 • zwycięscy
 • zwycięzcy

Pytanie 5/10

Przedstawiając odważną tezę, powiemy:

 • śmiem powiedzieć
 • śmię powiedzieć

Pytanie 6/10

Kobiety narodowości francuskiej to:

 • Francuzki
 • Francuski

Pytanie 7/10

Ptak wodny i jeden z najcięższych ptaków latających, którego często możemy spotkać w Polsce to:

 • łabądź
 • łabędź

Pytanie 8/10

Które z poniższych jest poprawne?

 • można by
 • możnaby
 • obie formy są poprawne

Pytanie 9/10

Spacer trwający 90 minut to spacer:

 • półtoragodzinny
 • półtora-godzinny

Pytanie 10/10

Czy określenie "większa połowa" jest poprawne?

 • tak
 • nie