Wiedza ogólna

QUIZ: Angielskie czasowniki nieregularne, poziom A2 – odmienisz je poprawnie?

Sprawdź, czy jesteś w stanie poprawnie odmienić wybrane angielskie czasowniki nieregularne!

 • 167 graczy

Pytanie 1/10

Zacznijmy od podstawy - czasownik "być":

 • be > was/were > been
 • be > bone > bon
 • be > bone > been

Pytanie 2/10

Jeśli w pisanym przez nas zdaniu ktoś ma "wybierać", do dyspozycji mamy następujący zestaw:

 • choose > choosen > choosen
 • choose > chose > chosen
 • choose > choose > choose

Pytanie 3/10

"Pić" można w następującej kombinacji:

 • drink > drinken > drunk
 • drink > drought > drought
 • drink > drank > drunk

Pytanie 4/10

Czasownik "latać" odmieniamy w następujący sposób:

 • fly > flow > flown
 • fly > flew > flown
 • fly > flyne > flune

Pytanie 5/10

Jeśli bohater naszego zdania zamierza coś "kłaść", "stawiać", używamy następujących form:

 • put > put > put
 • put > pought > pought
 • put > pot > pot

Pytanie 6/10

"Ranić, boleć" to oczywiście:

 • hurt > hart > hurt
 • hurt > hurten > hurt
 • hurt > hurt > hurt

Pytanie 7/10

"Dzwonić" można w trzech nastepujących formach:

 • ring > ring > ring
 • ring > rung > rung
 • ring > rang > rung

Pytanie 8/10

Poprawna odmiana czasownika "pokazywać" to:

 • show > shown > shown
 • show > shaw > shown
 • show > showed > shown

Pytanie 9/10

"Mówić, rozmawiać" natomiast można poprawnie w wersji:

 • speak > speakt > speaken
 • speak > spoke > spoken
 • speak > spought > spought

Pytanie 10/10

"Nosić, zakładać" - jak wyglądają poprawne formy tego czasownika?

 • wear > wear > wear
 • wear > wore > worn
 • wear > wearen > worn

Quiz z angielskich czasowników nieregularnych

W języku angielskim czasownik przyjmuje wiele form i jego użycie zależne jest od kontekstu wypowiedzi. Czasownik tak samo w języku polskim odpowiada na pytanie co robi, jednak jego użycie jest bardziej skomplikowane.

Może występować on w zdaniu jako orzeczenie lub jedynie jako operator -ing. Zależnie od kontekstu będzie również czasownikiem posiłkowym. Przybiera różne formy oraz odmianę w zależności od okoliczności. Raz może wystąpić jako bezokolicznik, innym razem wystąpi w jednym z wariantów czasownika nieregularnego. Ten ostatni przyjmuje formę, która sprawia najwięcej problemów osobom uczącym się języka.

Angielskie czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne (ang. irregular verbs) to takie konstrukcje, które nie tworzą form czasu przeszłego. Czasowniki takie nie funkcjonują w klasyczny sposób, używając postaci czasu przeszłego, posługując się końcówką -ed. Najlepszą metodą na nauczenie się ich jest po prostu ich zapamiętanie.

Każdy z czasowników posiada swoje trzy odmiany. Przykładem takiej odmiany czasownika może być czasownik „śpiewać”. W bezokoliczniku przyjmie on formę sing. Jako druga forma czasownika past simple, użyjemy sang, natomiast w trzeciej odmianie, past participle, powiemy sung. W żadnej z odmian nie ma -ed.

Może teraz wydawać się to bardzo trudne, aby nauczyć się kilkuset odmian na pamięć, jednak podchodząc do tego zagadnienia krok po kroku, z pewnością uda się je opanować.