Przyroda

QUIZ: Amazonia – czy znasz jej tajemnice?

To największe zielone "płuca" Ziemi, miejsce występowania 1/3 gatunków flory i fauny na Ziemi, dom dla licznych indiańskich plemion. Sprawdź, co wiesz o Amazonii!

 • 120 graczy

Pytanie 1/10

Amazonia leży na obszarze 9 krajów. Który z poniższych do nich nie należy?

 • Paragwaj
 • Boliwia
 • Ekwador

Pytanie 2/10

Jaki teren obejmuje Amazonia?

 • 170 tys. km²
 • 1,7 mln km²
 • 7 mln km²

Pytanie 3/10

Jaki procent lasów deszczowych na świecie stanowi Amazonia?

 • około jednej czwartej
 • około jednej trzeciej
 • ponad połowę

Pytanie 4/10

Kapibara, zamieszkująca okolice dorzeczy Amazonki, jest:

 • rybą
 • płazem
 • ssakiem

Pytanie 5/10

Którego z tych wielkich gadów możemy spotkać w Amazonii?

 • kajmana
 • aligatora
 • krokodyla krótkopyskiego

Pytanie 6/10

Który z tych gatunków nie jest charakterystyczny dla Puszczy Amazońskiej?

 • palmy
 • akacje
 • paprocie

Pytanie 7/10

Którego z tych "dużych kotów" raczej nie spotkamy w Amazonii?

 • pumy
 • jaguara
 • lamparta

Pytanie 8/10

Marajó - największa na świecie wyspa rzeczna (otoczona wodami Amazonki, znajdująca się w ujściu tej rzeki) - wielkością powierzchni niewiele różni się od:

 • Polski
 • Holandii
 • Luksemburga

Pytanie 9/10

Wyjce (łac. Alouattinae), zamieszkujące Amazonię i znane z umiejętności wydawania bardzo głośnych dźwięków, są podrodziną:

 • ptaków
 • płazów
 • małp

Pytanie 10/10

W 2019r. Amazonię dotknęły pożary o niespotykanym nasileniu - według oficjalnych danych, były one większe w porównaniu z takim samym okresem poprzedniego roku o:

 • 84%
 • 172%
 • 306%