Przyroda

QUIZ: Amazonia – czy znasz jej tajemnice?

To największe zielone „płuca” Ziemi, miejsce występowania 1/3 gatunków flory i fauny na Ziemi, dom dla licznych indiańskich plemion. Sprawdź, co wiesz o Amazonii!

 • 197 graczy

Pytanie 1/10

Amazonia leży na obszarze 9 krajów. Który z poniższych do nich nie należy?

 • Paragwaj
 • Boliwia
 • Ekwador

Pytanie 2/10

Jaki teren obejmuje Amazonia?

 • 170 tys. km²
 • 1,7 mln km²
 • 7 mln km²

Pytanie 3/10

Jaki procent lasów deszczowych na świecie stanowi Amazonia?

 • około jednej czwartej
 • około jednej trzeciej
 • ponad połowę

Pytanie 4/10

Kapibara, zamieszkująca okolice dorzeczy Amazonki, jest:

 • rybą
 • płazem
 • ssakiem

Pytanie 5/10

Którego z tych wielkich gadów możemy spotkać w Amazonii?

 • kajmana
 • aligatora
 • krokodyla krótkopyskiego

Pytanie 6/10

Który z tych gatunków nie jest charakterystyczny dla Puszczy Amazońskiej?

 • palmy
 • akacje
 • paprocie

Pytanie 7/10

Którego z tych "dużych kotów" raczej nie spotkamy w Amazonii?

 • pumy
 • jaguara
 • lamparta

Pytanie 8/10

Marajó - największa na świecie wyspa rzeczna (otoczona wodami Amazonki, znajdująca się w ujściu tej rzeki) - wielkością powierzchni niewiele różni się od:

 • Polski
 • Holandii
 • Luksemburga

Pytanie 9/10

Wyjce (łac. Alouattinae), zamieszkujące Amazonię i znane z umiejętności wydawania bardzo głośnych dźwięków, są podrodziną:

 • ptaków
 • płazów
 • małp

Pytanie 10/10

W 2019r. Amazonię dotknęły pożary o niespotykanym nasileniu - według oficjalnych danych, były one większe w porównaniu z takim samym okresem poprzedniego roku o:

 • 84%
 • 172%
 • 306%

Quiz o Amazonii

Amazonia to region w Ameryce Południowej w dorzeczu rzeki Amazonki. Znajduje się on na terytorium 9 państw, w tym m.in. Brazylii, Boliwii, Ekwadoru, Gujany Francuskiej czy Wenezueli. Amazonia zajmuje obszar 7 mln km2, z czego ok. 78% stanowi las deszczowy.

Lasy deszczowe Amazonii

W Amazonii znajduje się ponad połowa wszystkich lasów deszczowych na Ziemi oraz obszar najbogatszy pod względem ilości gatunków zwierząt i roślin.

Najwyższe piętra tworzą korony wysokich drzew. Poniżej znajdują się drzewa o wysokości od 35 do 45 metrów. Mieszka tam wiele ptaków, gadów i ssaków. Do najniższej warstwy dociera niewiele światła. Drzewa rosną tam bardzo blisko siebie, z gałęzi zwieszają się pnącza, przez co dotarcie do wszystkich miejsc w lesie nie jest dla człowieka możliwe.

Nieznane gatunki zwierząt i roślin

Wiele gatunków zamieszkujących lasy deszczowe Amazonii nie zostało jeszcze odkrytych, a obszar ten uznaje się za najbardziej różnorodny gatunkowo na całej planecie.

Mieszkają tu także dzikie plemiona ludzi, które dostosowały się do panujących tutaj warunków. Część spośród tych plemion nigdy nie miała styczności z naszą cywilizacją.

Lasy Amazonii nazywane są zielonym płucami świata – wytwarzają ok. 6% tlenu dostępnego na naszej planecie.